Mediacija

Konflikti so sestavni del naših življenj, čeravno se jih vsi izogibamo in jih doživljamo kot negativne. Včasih konflikte uspemo rešiti sami in mnogokrat skozi njihovo reševanje spoznamo kaj o sebi ali o osebi, s katero smo bili v konfliktu, ter se z njo morda čutimo še bolj povezane. Spet drugič konflikt izvodeni sam od sebe, včasih pa v konfliktu živimo leta in leta, celo tako dolgo, da niti več ne vemo pravega razloga zanj, ampak zgolj to, da smo z osebo sprti in da se z njo ne pogovarjamo.

Vprašanja in odgovori o mediaciji

Mediacija je izvensodni postopek, v katerem osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) ugotovijo, kaj je bistvo njihovega spora. Izrazijo svoja mnenja, ideje, želje, potrebe, težave in bojazni ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala obema stranema. Najpogostejši učinek mediacije je, da okrepi ali na novo vzpostavi odnos medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Če se dva razhajata, pa pomaga, da se odnos zaključi na tak način, da je materialna in čustvena škoda čim manjša.

Mediator je oseba, ki vodi mediacijo. Če gre za večji spor in potrebe, lahko vodita mediacijo dva mediatorja (ko-mediacija). Mediator svojo profesionalnost kaže z nevtralnostjo, zaupnostjo, jasno strukturo in okvirjem ter zagotavljanjem ravnovesja moči med mediantoma.

Mediacija poteka v štirih fazah; uvodna/začetna faza, kjer se podpiše dogovor o sodelovanju, sledita faza raziskovanja in faza pogajanja ter zaključna faza, v kateri se ob uspešni mediaciji podpiše tudi mediacijski dogovor.

Hitra rešitev – mediacija omogoča, da se spor reši zelo hitro. Če je spor kompleksnejši, je za rešitev potrebnih več srečanj, medtem ko se spori običajno razrešijo v dveh do treh srečanjih.

Učinkovitost in uspešnost – reševanje sporov z mediacijo je po večini zelo uspešno in se zaključijo z mediacijskim dogovorom. Tudi v procesih, v katerih do dogovora ne pride, je večina mediantov zadovoljna s samim procesom, saj pridejo do nekih spoznanj o sebi in drugemu.

Nizki stroški – mediacija je v primerjavi z ostalimi oblikami razreševanja sporov (na primer sodišče, arbitraža ali nereševanje) stroškovno ugodna. Dodatna prednost je še v tem, da za rešitev spora za mediacijo običajno potrebujemo malo srečanj oziroma časa, s čimer se lahko prihranijo stroški, ki bi izvirali iz zaostrovanja ali dolgotrajnega reševanja zadevne problematike.

Obojestransko zadovoljstvo ali sprejemljivost rešitve – v nasprotju s postopkom na sodišču, kjer običajno zmaga le ena od strank, je cilj mediacije sporazum, ki ustreza obema strankama v procesu.

Ni negativnih tveganj – z mediacijo, ki jo vodi usposobljen mediator, ne tvegamo ničesar razen vloženega časa in morebitnih stroškov, saj v najslabšem primeru stanje ostane tako, kot je bilo.

Mediacija prinaša tudi pozitivne stranske učinke, saj med drugim prispeva k razvijanju učinkovitejših oblik preprečevanja, razreševanja težav in nesoglasij, izboljševanju odnosa in sodelovanja med (prej) sprtima stranema in k zmanjševanju možnosti zaostrovanja sporov v prihodnje.

Vsebine mediacijskih srečanj so strogo zaupne. Pri delu me zavezuje etični kodeks, katerega vam na uvodnem srečanju predstavim in povem tudi izjeme, kdaj sem obljubo zaupnosti dolžna prelomiti. Na uvodnem srečanju podpišemo tudi mediacijski dogovor.

Pošljite povpraševanje

Ste morda v težki konfliktni situaciji, za katero ste prepričani, da je ne boste zmogli rešiti sami, a je za vas življenjskega pomena? Ste v procesu ločitve/razveze in se z bivšo/bivšim ne moreta dogovoriti o varstvu in vzgoji otrok, stikih, preživnini in delitvi premoženja, zavedata pa se, kako dolgotrajni so sodni postopki in dragi so odvetniki? Ste v življenjski situaciji in razmišljate o tem, da potrebujete nevtralno osebno – mediatorja, ki bo ustvaril nevtralen in varen prostor, da odprete pogovor in rešite spor, ter s sorodnikom, sosedom, »nasprotnikom«, dosežete spravo in dogovor?

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, mi ga brez pomislekov pošljite in kmalu boste prejeli levjesrčni odgovor.