Moja zgodba

Nekaj besed o meni...

Sem Taja Borštnar, integrativna psihoterapevtka, IMAGO facilitatorka, družinska mediatorka, sicer pa univerzitetna diplomirana socialna delavka z opravljenim strokovnim izpitom iz socialnega varstva. Izvajam individualno psihoterapijo in svetovanje, svetovanje za pare, družinsko mediacijo ter različna predavanja in delavnice s področja pridobljenega znanja in izkušenj na področju socialnega varstva, osebnostne rasti ter mehkih veščin (socialne veščine ter asertivnost, medsebojni odnosi in razumevanje konfliktov, tipi vedenj, tehnike sproščanja) za različne organizacije in podjetja. Zaposlena sem tudi v Domu starejših občanov Trebnje, od kjer izhaja velika večina mojega znanja in izkušenj z vodenjem skupin in delovnih timov. Poleg redne zaposlitve se vsa leta samoiniciativno izobražujem, sem predsednica Društva za zdravje in sožitje v družinah Trebnje (Projekt zdrave občine/mesta), prostovoljka pri Varuhu človekovih pravic (zagovornica otrokovih pravic), članica komisije za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev na Socialni zbornici Slovenije ter aktivna članica več supervizijskih in intervizijskih skupin.

Zaradi ljubezni do dela z ljudmi, želji po novem znanju in večjem poznavanju ter razumevanju sebe, sem se pred tremi leti odločila za študij psihoterapije na inštitutu IPSA. Sem specializantka integrativne psihoterapije in svoje delo opravljam pod supervizijo. Že več let sem tudi sama vključena v osebno psihoterapijo.

Od nekdaj rada opazujem skupinsko dinamiko in vedenje posameznika v timu ali medsebojne odnose med nadrejenimi in podrejenimi, zato me navdušuje delo s timi in skupinami. V time in skupine rada uvajam novosti in spremembe, v katere verjamem, ali pomagam timom, da pridejo do želenih izidov in ciljev tudi s pomočjo večje medsebojne povezanosti. Predvsem je pomembno grajenje in ohranjanje zaupanja, ozaveščanje ter utrjevanje skupnih vrednot in fokusa, na način, da z zaposlenimi odpiram konstruktiven pogovor in zanje pomembne teme (cilji, vrednote, fokus, zaupanje, čustva, konflikti, komunikacija, tipi vedenj). Skupine rada vodim v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic ali predavanj, kar pa najraje izvajam kontinuirano, saj sem mnenja, da se spremembe ne zgodijo čez noč.

Zanima pa me seveda tudi individualno delo z odraslimi posamezniki, kjer me v terapevtskem odnosu vodijo predvsem radovednost, pridobljeno znanje in srčna želja, da skozi psihoterapevtski odnos ali svetovanje s klientko/klientom soustvariva dober delovni odnos in varen prostor za pogovor, kjer lahko posameznik/-ca pride do lastnih uvidov in spoznanj o sebi, o svojih prepričanjih, gonilih ali prepovedih, ki ga vodijo, in na podlagi katerih soustvarja odnose z drugimi in se ravna v odnosu do sveta in okolice. Iz lastnih uvidov tako dobi tudi upanje in moč za želene spremembe, ki bi mu/ji omogočile kvalitetnejši in mirnejši vsakdan, še posebej ob težkih življenjskih situacijah (izguba zaposlitve, ločitev, soočenje z boleznijo, žalovanje, nesreča).

V življenju me vodijo optimizem, vera v sočloveka, želja po implementaciji novosti in radovednost. Rada imam Dolenjsko, Mirno ter njeno okolico, od koder izhajam, uživam v naravi in športnih aktivnostih (tenis in badminton sta moja najljubša, pa tudi smučanje in jadranje), dobrih knjigah, globokih pogovorih in čiščenju stanovanja. Veliko razmišljam, rada sanjarim, a na drugi strani ne morem brez vedno novih ciljev, ki me vodijo po moji levjesrčni poti. Zdi se mi, da oddajam umirjeno in predvsem povezovalno energijo. Rada imam življenje!

Delovne izkušnje:

Center za socialno delo Trebnje:

 • 1.9.2011 do 31.8.2013 strokovna sodelavka na projektih, kjer sem bila zaposlena kot izvajalka 2-letnega evropskega projekta – »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«.

 • 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 50% (kasneje za 40%) zaposlena kot strokovna sodelavka na programu (enem ali več), kjer sem delala na področju rejništva in vzgojnih zavodov, nekaj tudi na področju dela z družino

Dom starejših občanov Trebnje:

 • 1. 12. 2013 dalje za 50% (kasneje za 60%) zaposlena kot koordinator Pomoči družini na domu (nadomeščanje porodniškega dopusta)

 • 1. 10. 2015 100% zaposlena kot socialna delavka in od 1. 1. 2017 dalje kot strokovni sodelavec VII/2 (1) – odgovorna oseba za implementacijo novega koncepta dela – kultura usklajenih odnosov;

 • STROKOVNI IZPIT IZ SOCIALNEGA VARSTVA (16. 10. 2012)

 • ŠOLSKI MEDIATOR (106 pedagoških ur), Svetovalno-izobraževalni center MI, 2012

 • DRUŽINSKI MEDIATOR (201 ura, 7 modulov), Skupnost CSD Slovenije, 2015

 • IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, Ministrstvo za javno upravo, 16.12.2015

 • IMAGO PROFFESSIONAL FACILITATOR, The Imago International Trainingsinstitute, 26.1.2019

 • Specializantka 3. letnika integrativne psihoterapije na Inštitutu IPSA (s študijem sem pričela 2018) z dovoljenjem za delo s kilenti in sem vodena pod supervizijo

 • Zagovornica otrokovih pravic pri Varuhu človekovih pravic (od leta 2017 vključena v projekt in vsa izobraževanja, maja 2019 opravljen izpit, za seboj imam 3 zagovorniške primere in sem redno vključena v intervizijo, supervizijo in vsa izobraževanja, ki jih nudi Varuh)

 • Preko 200 ostalih delavnic in predavanj s področja socialnega varstva in psihoterapije, na temo osebnostne rasti, transformacije osebnosti in vodenja skupin in timov.

 • S 1. 1. 2017 sem napredovala v naziv samostojna svetovalka

 • moje psihoterapevtsko delo s klienti je vodeno v individualni superviziji pri Maruši Zaletel Tekavec, univ. dipl. psih., certificirana integrativna terapevtka in supervizorka

 • supervizantka supervizijske skupine v Društvu Abstinent, ki jo vodi dr. Bogdan Polajnar

 • supervizantka supervizijske skupine pri Varuhu človekovih pravic, ki jo vodi Metoda Novak

 • članica intervizijske skupine pri Varuhu človekovih pravic, ki jo vodi Sonja Molan

 • članica nadzornega odbora v Društvu IMAGO Slovenija

 • članica Društva SINTA (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo)

 • članica komisije za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev na Socialni zbornici Slovenije

 • Imam naziv naj prostovoljka 2010 v skupini ženske od 20. do 30. leta (naziv podeljuje MSS, častni pokrovitelj predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk). Predlog za naziv so podali predstavniki Centra za pomoč mladim, kjer sem bila dolgoletna prostovoljka (vodila sem treninge socialnih veščin in asertivnosti ter druge delavnice namenjene mladostnikom, bila sem tudi del ekipe, ki je izvedla 3-tedensko jadranje Trije divji tedni na jadrnici za otroke iz stanovanjskih skupin oz. vzgojnih zavodov in soizvajalka mnogo drugih projektov za mlade)

 • bila sem dolgoletna prostovoljka na Društvu Center za pomoč mladim in podpredsednica ter predsednica Društva prijateljev mladine Jurček (do 2016). Vodila sem občinske parlamente v osnovnih šolah, treninge socialnih veščin in asertivnosti, letovanje za otroke z manj priložnostmi (več let v sodelovanju s CSD Trebnje) in veliko drugih dogodkov namenjenih otrokom in mladostnikom.

 • od 2015 dalje sem predsednica Društva za zdravje in sožitje v družinah Trebnje (Projekt Zdrave občine/mesta). Gre za društvo, ki organizira 3 celoletne programe in 13 enkratnih dogodkov v obliki predavanja ali delavnice za občane 4 okoliških občin (Mirna, Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Trebnje) v letnem finančnem obsegu 18.500 eur. Odgovorna sem za vso razpisno dokumentacijo (prijavo in zahtevki), izbor letnega programa in organizacijo dogodkov, reklamo in pripravo vabil idr.

 • Skupaj z Matejem Zaplotnikom sem sodelovala pri zakupu pravice za prodajo in prevodu knjige Vzgajati ločeno – kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke (avtorica Christina McGhee) in bila solastnica podjetja Svetovalno izobraževalni center MIT. Kasneje sem 50% delež podjetja prodala Mateju Zaplotniku in se odločila za svoje podjetje Levjesrčna – psihoterapija, svetovanje in izobraževanje Taja Borštnar s.p.

Reference:

Referenčni naročnik (referenca) Tema delavnice, seminarja
Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti

Učinkovita komunikacija in uspešno reševanje konfliktov (2 skupini po 6 x 3 pedagoške ure), april in maj 2017

Asertivnost v medosebnih odnosih (2 skupini, 5 pedagoških ur), april in maj 2019

Kako voditi svetovalni razgovor (skupina študentov in učiteljev tutorjev, 6 pedagoških ur), april 2020 on-line izvedba

Asertivnosti v medosebnih odnosih (2 skupini, 12 pedagoških ur), maj in junij 2020 on-line izvedba

»Otresi se stresa« (snemanje video posnetkov, ki vplivajo na sproščanje posameznika), julij 2020

Dom upokojencev Postojna

Izobraževanje za zaposlene na področju komunikacije in medsebojnih odnosov od 1. 3. 2020.

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB)

Aktivna udeležba kot vabljena predavateljica na izobraževanju z naslovom »Komunikacija« s svojo temo z naslovom »Kako reči ne« (11. 11. 2016) in na izobraževanju z naslovom »Spoprijemanje s stresom«, kjer je izvedla delavnico na temo: »Asertivnost v vsakdanjem življenju« (8. 10. 2016) in predavateljica na izobraževanju z naslovom »Komunikacija zdravnik - bolnik« z vabljenima predavanjema »Kako reči ne?« in »Komunikacija – kaj to sploh je?« (21. 3. 2019)

Abitura, višja strokovna šola d.o.o. Celje

Tehnike sproščanja in pomen dihanja (16. 1. 2020) in Psihološka travma, stili navezanosti in tipi vedenj (6. 2. 2020)

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Družine in kako v njih (pre)živeti (predavanje) (11. 12. 2019)

Demenca – težave pri vsakodnevnih opravilih (predavanje v projektu Center medgeneracijskega učenja), 17. 11. 2015

Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina - enota Trebnje

Vzgajati ločeno (predavanje za samopomočno skupino ločenih staršev)

(5. 12. 2019)

Skupnost Centrov za socialno delo

Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi seminarja z naslovom »Rejništvo – različne oblike dela« (6 ur, 7. 5. 2015)

Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi seminarja z naslovom »Rejništvo – kvaliteta strokovnega dela« (8 ur, 15. 9. 2016)

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Aktivna udeležba v obliki ustne predstavitve strokovnega predavanja z naslovom »Z nasmehom za nasmeh« (14.10.2016)

CSD Moste-Polje
Vrtec Ivančna Gorica
OŠ Mirna
Knjižnica Bežigrad
Knjižnica Kranj
Knjižnica Grosuplje
CSD Cerknica
CSD Novo mesto

Izvedba predavanja z Matejem Zaplotnikom na temo ločitev staršev: Očijev dom in mamin dom ali kako vzgajati ločeno. Za strokovne delavce in sodelavce centrov za socialno delo, vrtcev in šol in ostale poslušalce. (2015 in 2016)