Podjetja in skupine

Od januarja 2017 sem v Domu starejših občanov Trebnje odgovorna oseba za implementacijo novega koncepta dela – kultura usklajenih odnosov. Ker gre za veliko spremembo, tako paradigmatsko kakor organizacijsko, sem glede na izkušnje vodenja skupin in široko znanje s področja psihologije in medsebojnih odnosov sprejela vlogo osebe, ki skrbi za izobraževanje, izboljšanje medsebojnih odnosov in komunikacije med zaposlenimi, učenje in spremljanje dogajanja v sklopu vseh implementiranih sprememb. Novosti uvajamo postopoma in v obliki mesečnih srečanj, ki jih vodim z zaposlenimi v kuhinji, pralnici, splošni kadrovski službi, zaposlenimi na področju zdravstvene nege, v enoti Šmarjeta in na pomoči družini na domu (preko 120 ljudi). Moja osrednja naloga je vodenje vseh omenjenih skupin v obliki mesečnih srečanj, ki imajo več funkcij: povezovanje in izboljšanje medsebojnih odnosov znotraj posameznega avtonomnega delovnega tima, izboljševanje medsebojnega sodelovanja med npr. zaposlenimi v zdravstvu in zaposlenimi v kuhinji (odnosno in procesno oz. organizacijsko), informiranje zaposlenih s pomembnimi informacijami vezanih na raven celotnega zavoda. Z novim konceptom dela učimo zaposlene holističnega pristopa dela v odnosu do stanovalcev (starih ljudi), svojcev, sodelavcev in nenazadnje sebe. Sama sem v tem procesu oseba, ki zaposlene uči o medsebojnih odnosih in komunikaciji, jih motivira in povezuje, v enem delu skrbim za njihovo razbremenitev in negovanje, jih mediiram in facilitiram, omogočam medsebojni pogovor med njimi v obliki komunologov (gre za metodo dela po IMAGU, vodenje pogovora s skupino, kjer je vsakdo slišan itd.) in vodim tudi individualne coachinge s posamezniki (kadar ocenimo to potrebo). Od jeseni 2016, ko smo pričeli z mesečnimi srečanji, sem izvedla preko 200 mesečnih srečanj. Lahko bi rekla, da s pomočjo zavestnega dela s timi, gradimo in višamo kolektivno zavest zaposlenih, da ti uspešneje delajo v odnosu do stanovalcev, svojcev ter seveda tudi med seboj in do sebe.

Sodelovanja:

Kaj ponujam podjetjem in organizacijam?

  • Izobraževanje in delavnice
  • Delo s timi in skupinski coaching
  • Individualni coaching in svetovanje

 

Odprta sem za vsebine in teme glede na potrebe naročnika

Poleg teoretičnega dela seminar/predavanje zelo rada popestrim z interaktivnimi vajami in udeležence vodim v smeri, da soustvarimo varen prostor za pogovor in delitev izkustva ter lastnih uvidov vase, ki so hkrati tudi prvi korak na poti k želenim izidom in spremembam, da pri delu s strankami in sodelavci ravnamo bolj zavestno, strokovno in učinkoviteje.

  •  

Pošljite povpraševanje

Imate občutek, da znotraj vaše organizacije nekaj manjka, pogrešate usklajene medsebojne odnose in povezanost med zaposlenimi? Potrebujete nekoga, ki vam izvede analizo stanja kulture in pripravi predloge ter akcijski načrt implementacije novosti? Iščete izvajalca, ki bo skrbel za duševno zdravje vaših zaposlenih, jih naučil tehnik sproščanja ali izvedel kakšno delavnico/predavanje v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu?

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, mi ga brez pomislekov pošljite in kmalu boste prejeli levjesrčni odgovor.