Psihoterapija & svetovanje

Ljudje se vsakodnevno znajdemo v različnih življenjskih situacijah, ki nam povzročajo manj ali več naporov in skrbi. Največkrat imamo dovolj notranje moči, da zmoremo skoznje, včasih pa je to breme pretežko ali tako dolgo traja, da imamo občutek, da si sami ne zmoremo več pomagati. Takrat je dobro, da si poiščemo psihoterapevtsko ali katero drugo obliko strokovne pomoči.

Vprašanja in odgovori o psihoterapiji

  • soočenje z izgubo (partnerskega odnosa, zaposlitve, v obdobju praznjenja družinskega gnezda),
  • soočanje in sprejemanje bolezni ter izgube zdravja (rak, depresija,…),
  • proces žalovanja (smrt v družini, soočenje s smrtjo drugega),
  • strah pred navezovanjem in vzpostavljanjem novih stikov z ljudmi,
  • težave z nespečnostjo, anksioznostjo, ponavljajočimi zdravstvenimi težavami (glavoboli, migrene),
  • brezvoljnost in iskanje življenjskega smisla, nizka samopodoba in samozavest, stalni dvomi vase, občutek nemoči
  • težavni ali nerazrešeni odnosi v službi ali doma,
  • zelo stresna obdobja, ko se zgodi polno nepričakovanih sprememb na več življenjskih področjih,
  • soočenje z novo življenjsko vlogo (biti mama/oče, biti vodja, soočenje z upokojitvijo),
  • težave z zasvojenostjo (alkohol, droge, …) in pretiran beg v delo, šport ali neko drugo aktivnost.

Za terapijo se odločijo tudi posamezniki, ki si želijo v življenju nekaj spremeniti, se bolje spoznati, razumeti sebe (vedenje, misli, čustva,…) ter se na ta način razviti in osebnostno zrasti.

Če razmišljate o psihoterapiji vas prijazno povabim, da me osebno pokličete ali mi napišete sporočilo na info@levjesrcna.eu, kjer se bova dogovorili/dogovorila za termin srečanja. Uvodno srečanje, kakor tudi vsa ostala, traja eno uro (60 min). Predstavila bom sebe in moj način dela, imeli boste čas in prostor, da se mi tudi sami predstavite, spregovorite o stiskah in težavah ter vzrokih, ki so vas nagovorili, da razmišljate o vključitvi v psihoterapijo. Na koncu ure ali po prvih nekaj srečanjih, če se obe/oba strinjava, da želiva soustvarjati terapevtski proces in graditi delovni odnos, podpiševa tudi terapevtski dogovor in se dogovoriva za redna tedenska srečanja.

Sem integrativna psihoterapevtka. Za tovrstno modaliteto sem se odločila, ker ta vključuje različne psihoterapevtske smeri: psihoanalizo, transakcijsko analizo, geštalt terapijo in na klienta usmerjeno terapijo. V ospredju integrativne psihoterapije je pomen terapevtskega odnosa (je temelj spremembe), spoštovanje notranje vrednosti vsakega človeka, normalizacija nalog psiholoških procesov, zavezanost k pozitivni življenjski spremembi, pomembnost polnega notranjega in zunanjega kontakta (biti v kontaktu z našim notranjim svetom in svetom zunaj) in celosten pogled na posameznika (posameznik je celota, sestavljena iz več dimenzij: kognitivne, čustvene, vedenjske, telesne, medosebne in duhovne).

Terapevtski odnos traja različno dolgo oz. je odvisno glede na klientove/klientkine želje, potrebe in postavljene cilje. V primeru kratkotrajne terapije je to nekaj mesecev, v primeru dolgotrajne terapije (v tem primeru tudi bolj poglobljene), pa lahko tudi nekaj let.

Pomembno je, da zaključek ali premor od terapije predhodno napoveste, da se o tem pogovoriva in delovni proces ter obravnavo tudi strokovno zaključiva.

Terapevtska ura traja 60 minut.

Zaželeno je, da so srečanja enkrat tedensko ob isti uri.

Terapije izvajam na Mirni na Dolenjskem (Sokolska ul. 12, 8233 Mirna) in v Ljubljani (Stegne 7, 1000 Ljubljana), kjer vam zagotavljam varen prostor, v katerem se počutite domače in sproščeno.

V kolikor vam razdalja ali čas ne dopuščata, da bi me obiskali, je možnost izvedbe terapije tudi preko spleta (e-terapije)*.

*e-terapije so trenutno zelo aktualne zaradi epidemioloških okoliščin, sicer pa so namenjene posameznikom, ki so prikrajšani za prihod na terapijo (bolezen, nepričakovana selitev v drug kraj ali tujino ipd.) oz. ljudem, ki imajo zelo poln urnik.

Vsebine terapevtskih pogovorov so strogo zaupne. Pri delu me zavezuje etični kodeks, katerega vam na eni izmed prvih ur tudi predstavim in povem izjeme, kdaj sem obljubo zaupnosti dolžna prelomiti.

Psihoterapevt ne predpisuje zdravil in ne postavlja psihiatričnih diagnoz, ne izvaja raznolikih vprašalnikov in testov, ampak »zdravi« skozi psihoterapevtski proces in odnos ter varen in zaupen pogovor s klientom. Terapevt s svojo uglašenostjo, povpraševanjem in udeleženostjo ter različnimi posredovanji in s svojo prisotnostjo v procesu soustvarja varen prostor in zaupen delovni odnos, v katerem skozi pogovor klient spoznava in začuti sebe (čustva, misli, telesne občutke, vedenje,…), se bolj razume ter integrira in prejme moč za želene spremembe ter predvsem sočutje in sprejemanje sebe v dani življenjski situaciji.

Vprašanja in odgovori o svetovanju

Svetovanje izboljšuje kakovost življenja na dnevni ravni in za razliko s psihoterapijo predstavlja krajši in manj poglobljen proces, ki se soustvari med terapevtom in klientom. Svetovalni proces največkrat vodim skozi strukturirane IMAGO pogovore.

V sklopu svetovanja ponujam tudi partnersko svetovanje in svetovanje za družine.

Vsebine svetovalnih pogovorov so strogo zaupne. Pri delu me zavezuje etični kodeks, ki vam ga na eni izmed prvih ur predstavim in povem tudi izjeme, kdaj sem obljubo zaupnosti dolžna prelomiti.

Pošljite povpraševanje

Ste morda v težki življenjski situaciji in razmišljate o tem, da morda potrebujete pomoč? Imate notranjo stisko, partnerske ali družinske težave ali kdo drug v vaši družini?

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, mi ga brez pomislekov pošljite in kmalu boste prejeli levjesrčni odgovor.