Psihoterapija & svetovanje

Ljudje se vsakodnevno znajdemo v različnih življenjskih situacijah, ki nam povzročajo manj ali več naporov in skrbi. Največkrat imamo dovolj notranje moči, da zmoremo skoznje, včasih pa je to breme pretežko ali tako dolgo traja, da imamo občutek, da si sami ne zmoremo več pomagati. Takrat je dobro, da si poiščemo psihoterapevtsko ali kako drugo strokovno pomoč.

Vprašanja in odgovori o psihoterapiji

 • soočenje z izgubo (partnerskega odnosa, zaposlitve, praznjenje družinskega gnezda)

 • proces žalovanja (smrt v družini, soočenje s pričakovano ali nepričakovano smrtjo drugega)

 • soočanje in sprejemanje bolezni in izgube zdravja (rak, depresija,…)

 • težave z nespečnostjo, anksioznost, ponavljajoče zdravstvene težave (glavoboli, migrene)

 • slabo počutje, brezvoljnost in nesmiselnost vsakdana

 • nizka samopodoba in samozavest, stalni dvomi vase

 • strah pred navezovanjem novih stikov z ljudmi

 • brezvoljnost, iskanje življenjskega smisla

 • težavni in nerazrešeni odnosi v službi ali doma

 • zelo stresno obdobje, polno nepričakovanih sprememb na vseh življenjskih področjih

 • soočenje z novo življenjsko vlogo (biti mama/oče, biti vodja, soočenje z upokojitvijo)

 • težave z zasvojenostjo (alkohol, droge, …) in pretiran beg v delo, šport ali neko drugo aktivnost

Za terapijo se odločijo tudi posamezniki, ki si želijo v življenju nekaj spremeniti, se še bolj spoznati in razumeti sebe (vedenje, misli, čustva,…) ter na ta način osebnostno zrasti in se razviti.

V kolikor razmišljate o psihoterapiji vas prijazno povabim, da me osebno pokličete ali napišete mail, kjer se bova dogovorili/dogovorila za termin srečanja. Uvodno srečanje traja kakor vsa ostala eno uro (60 min). Predstavila bom sebe in moj način dela, imeli boste čas in prostor, da se mi tudi sami predstavite, spregovorite o stiskah in težavah ter simptomih, ki so vas nagovorili, da razmišljate o vključitvi v psihoterapijo. Na koncu ure ali po prvih nekaj srečanjih, v kolikor se obe/oba strinjava, da želiva soustvarjati terapevtski proces in graditi delovni odnos, podpiševa tudi terapevtski dogovor in se dogovoriva za redna tedenska srečanja.

Sem integrativna psihoterapevtka. Za tovrstno modaliteto sem se odločila, ker ta integrira različne psihoterapevtske smeri: psihoanalizo, transakcijsko analizo, geštalt terapijo in na klienta usmerjeno terapijo. V ospredju integrativne psihoterapije je pomembnost terapevtskega odnosa (ki je tudi pomemben temelj spremembe), spoštovanje notranje vrednosti vsakega človeka, normalizacija funkcij psiholoških procesov, zavezanost k pozitivni življenjski spremembi, pomembnost polnega notranjega in zunanjega kontakta (biti v kontaktu z našim notranjim svetom in svetom zunaj) in celosten pogled na posameznika (posameznik je celota, sestavljena iz več dimenzij: kognitivne, čustvene, vedenjske, telesne, medosebne, duhovne).

Terapevtski odnos traja različno dolgo oz. zavisi glede na klientove/klientkine želje, potrebe in postavljene cilje. V primeru kratkotrajne terapije je to nekaj mesecev, v primeru dolgotrajne terapije (v tem primeru tudi bolj globinske), pa lahko tudi nekaj let.

Pomembno je, da zaključek ali premor od terapije predhodno napoveste, da se o tem pogovoriva in delovni proces ter obravnavo tudi strokovno zaključiva.

Terapevtska ura traja 60 min.

Zaželeno je, da so srečanja enkrat tedensko ob istem času in uri.

Terapije izvajam na Mirni na Dolenjskem (Sokolska ul. 12, 8233 Mirna) in v Ljubljani (Stegne 7, 1000 Ljubljana), kjer vam zagotavljam varen prostor, v katerem se počutite domače in sproščeno.

V kolikor vam razdalja ali čas ne dopuščata, da bi me obiskali je možnost izvedbe terapije tudi preko spleta (e-terapije)*.

*e-terapije so namenjene podjetnikom, ki so veliko na poti ali posameznikom, ki so kako drugače prikrajšani za prihod na terapijo (bolezen, nepričakovana selitev v drug kraj ali tujino ipd.) oz. ljudem, ki imajo zelo poln vsakdan in si na ta način prikrajšajo čas vožnje.

Vsebine terapevtskih pogovorov so strogo zaupne. Pri delu me zavezuje etični kodeks, katerega vam na eni izmed prvih ur predstavim in povem tudi izjeme, kdaj sem obljubo zaupnosti dolžna prelomiti.

Psihoterapevt ne predpisuje zdravil in ne postavlja psihiatričnih diagnoz, ne izvaja raznolikih vprašalnikov in testov, ampak »zdravi« skozi psihoterapevtski proces in odnos ter varen in zaupen pogovor s klientom. Terapevt s svojo uglašenostjo, povpraševanjem in udeleženostjo ter različnimi intervencami in svojo prisotnostjo v procesu soustvarja varen prostor in zaupen delovni odnos, kjer skozi pogovor klient spoznava in začuti sebe (čustva, misli, telesne občutke, vedenje,…), se bolj razume ter integrira in prejme moč za morebitne željene spremembe ter predvsem sočutje in sprejemanje sebe v dani življenjski situaciji.

Vprašanja in odgovori o svetovanju

Svetovanje predstavlja krajši in bolj na simptome usmerjen ter manj globinski proces, ki se soustvari med terapevtom in klientom. Svetovalni proces največkrat vodim skozi strukturirane IMAGO pogovore in ne toliko skozi metode in intervence integrativne psihoterapije.

V sklopu svetovanja ponujam tudi partnersko svetovanje in svetovanje za družine.

Vsebine svetovalnih pogovorov so strogo zaupne. Pri delu me zavezuje etični kodeks, katerega vam na eni izmed prvih ur predstavim in povem tudi izjeme, kdaj sem obljubo zaupnosti dolžna prelomiti.

Pošljite povpraševanje

Ste morda v težki življenjski situaciji in razmišljate o tem, da morda potrebujete pomoč? Imate notranjo stisko, partnerske ali družinske težave ali kdo drug v vaši družini?

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, mi ga brez pomislekov pošljite in kmalu boste prejeli levjesrčni odgovor.

Naj vas izzivi življenja ne prestrašijo, temveč pomagajo odkriti, kdo v resnici ste.